Obchodní podmínky

1) Všeobecná ustanovení

Jednokolka.cz je nezávislý obchod vlastněný a provozovaný firmou OTM-trade s.r.o., jako franšíza UNICYCLE.COM firem Gemcrest Ltd (UK) a Unicycle.com (USA).

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) firmy OTM-trade s.r.o., se sídlem Otaslavice, č.p. 411, PSČ 798 06, identifikační číslo: 279 05 896, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 80867 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese http://www.jednokolka.cz/, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2) Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3) Objednání zboží a služeb

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat, jste-li on-line. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, nebo písemně na naší adrese. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, hmotnost, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat. Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé. Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.

4) Potvrzení objednávky

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

5) Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího:

Dle občanského zákoníku č.367/2000 odstavce 6 novely má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování. Zboží musí zákazník poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil nebo vznikly v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné, náklady spjaté s vrácením zboží, škoda vzniklá poškozením nebo opotřebováním zboží).

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny:

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající ihned o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo objednávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena aktuální platná cena pro příslušnou objednávku.

Odstoupení od smlouvy se nevztahuje na firemní zákazníky nakupující zboží na IČ. Tuto možnost umožňujeme pouze u vybraných modelů, které jsou skladem dostupné v České republice a po předchozí dohodě. Nastane-li taková situace, kupující je neprodleně kontaktován. Zaplatil-li již kupující část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
1. zboží se již nedodává,nebo se přestalo vyrábět,
2. cena dodavatele zboží se výrazně zvýšila.

6) Expediční poplatek

Objednané zboží vám zašleme Českou poštou nebo zásilkovou společností Geis Parcel. Při objednávce nad 5.000,–Kč vč. DPH neplatíte expediční poplatek!

Dopravné za doručení objednávky při platbě předem (ceny vč. DPH)
- Česká pošta – Balík do ruky, doba doručení 2–3 dny, cena dopravy: 147,–
- Česká pošta – Balík na poštu, doba doručení 2–3 dny, cena dopravy: 127,–
- Geis Parcel – Česká republika, doba doručení 2–3 dny, cena dopravy: 159,–
- Geis Parcel – Slovensko, doba doručení 3–4 dny, cena dopravy: 369,– (13.7 €)
- Geis Parcel – Polsko, Rakousko, Německo, doba doručení 3–4 dny, cena dopravy: 700,– (25.9 €)
Poštovné do jiných zemí je účtováno individuálně dle domluvy.

Dopravné + dobírečné při platbě při dodání (ceny vč. DPH)
- Česká pošta – Balík do ruky, doba doručení 2–3 dny, cena dopravy: 183,–
- Česká pošta – Balík na poštu, doba doručení 2–3 dny, cena dopravy: 163,–
- Geis Parcel – Česká republika, doba doručení 2–3 dny, cena dopravy: 195,–

Osobní odběr
Osobní odběr zboží je možný pouze po objednání a platbě předem v našem e-shopu (v košíku zvolte možnost „osobní odběr“). Cena dopravy je 0,– vč. DPH. V případě potřeby volejte 723 333 555. Zboží bude připraveno k odběru následující pracovní den na adrese:
Pokratická lékárna
Pokratická 500/58
412 01 Litoměřice

Kdy máme otevřeno?
Po-pá 8:00 – 16:00
So 8:30 – 10:30

Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7) Nevyzvednutá dobírka

Pokud Vám zašleme objednané zboží na dobírku, které nebude v termínu vyzvednuto a následně vráceno k nám zpět, bude Vám účtováno k náhradě zmařené poštovné reálně vynaložené u dopravce Česká pošta a.s. nebo Geis Parcel CZ s.r.o., a to v rozsahu 150 Kč až 500 Kč. Na tuto částku Vám přijde složenka k úhradě. Pokud nebude složenka do 7 dnů zaplacena, budeme účtovat penále ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení. Pohledávka může být vymáhána soudně nebo odprodána firmě zabývající se vymáháním pohledávek.

8) Dodací lhůta

Dodací lhůta je 2–4 dny u zboží, které je skladem. Skladem je veškeré zboží v e-shopu, pokud není vyprodané (v takovém případě je u zboží upozornění „Vyprodáno“ a nelze přidat do košíku). V případě, že je zboží ve velkoobchodním skladu, je dodací lhůta 3–14 dnů. Pokud je zboží nedostupné, je dodací lhůta 1 až 2 měsíce. V případě, že zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

9) Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

10) Výměna zboží

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s výměnou nese v plné výši kupující.

11) Reklamace a záruka

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku). Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě na telefonu 723 333 555 nebo emailu info@jednokolka.cz. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady a poškození způsobené:
a) nesprávným použitím výrobku, zejména jízdou s povolenými šrouby, povolenými pedály, povolenými klikami, přetaženými zámky ložisek, stržením závitů použitím nepřiměřené síly,
b) nesprávným skladováním, zejména ve vlhku, extrémním mrazu nebo horku,
c) úpravou výrobku na míru, např. řezáním, pilováním, barvením apod.

Postup při reklamaci:
1) informujte nás o reklamaci e-mailem na adrese info@jednokolka.cz,
2) do zásilky uveďte důvod reklamace a Vaši adresu,
3) přiložte doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě,
4) reklamované zboží odešlete Českou poštou na adresu:

OTM-trade s.r.o.
Václavská 141/2
Litoměřice
412 01

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.

12) Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

a) Aby náš e-shop mohl dobře fungovat, musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje. Správcem osobních údajů ve vztahu k tomuto e-shopu je firma OTM-trade s.r.o., se sídlem Otaslavice, č.p. 411, PSČ 798 06, IČ: 279 05 896, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 80867 (dále jen „správce“). Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:
- Vyřízení objednávky a řešení případných reklamací.
- Abychom vám mohli odesílat objednávky a zajistit efektivní vyřešení vašich případných požadavků a reklamací, zpracováváme vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu.
- Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání záruční doby.
- Zasílání newsletteru a obchodních nabídek. Abychom vás mohli informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracováváme vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který nám poskytujete při vyplnění registračního formuláře a který můžete kdykoli odvolat.
- Pro lepší kvalitu našich služeb spolupracujeme s některými zpracovateli, kterým mohou být vaše data zpřístupněna. Ke zpřístupnění dochází výhradně v souvislosti se službami našeho e-shopu a pouze v nezbytném rozsahu. Těmito zpracovateli jsou:
- admin tohoto e-shopu: TOVARNA.CZ, s.r.o., IČ 27382745,
- přepravci zboží: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983 a GeisParcel CZ s.r.o., IČ: 63077051. Nikomu dalšímu osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme.
b) Rozsah zpracování osobních údajů Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.
c) Zdroje osobních údajů přímo od subjektů údajů velkoobchod distributor kamerový systém veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)
d) Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace) popisné údaje (např. bankovní spojení, obrazový záznam z kamerového systému) další údaje nezbytné pro plnění smlouvy údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.)
e) Kategorie subjektů údajů zákazník správce zaměstnanec správce dopravce dodavatel služby návštěvník aj. osoby pohybující se v areálech správce, které jsou monitorovány kamerovým systémem jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci uchazeč o zaměstnání.
f) Kategorie příjemců osobních údajů velkoobchodníci finanční ústavy veřejné ústavy zpracovatel smluvní partneři zajišťující výběrová řízení na volná pracovní místa státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy další příjemci (např. předání osobních údajů do zahraničí – státy EU). Zejména jsou osobní údaje poskytovány přepravním společnostem – Česká pošta, s.p. a Geis Parcel CZ s.r.o.
g) Účel zpracování osobních údajů účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů jednání o smluvním vztahu plnění smlouvy ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce) archivnictví vedené na základě zákona výběrová řízení na volná pracovní místa plnění zákonných povinností ze strany správce ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů
h) Způsob zpracování a ochrany osobních údajů Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.
i) Doba zpracování osobních údajů v souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.
j) Poučení Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje: subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů, zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.
k) Práva subjektů údajů
- V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím: účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
- Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: Požádat správce o vysvětlení. Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů. Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.

13) Doručování

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu. Zpráva je doručena: " v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem, " v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem, " v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít, " v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

14) Závěrečná ustanovení

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 8. 2015 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici elektronicky na www.jednokolka.cz